Senior Vice President Senior Vice President Senior Vice President
11103311606 11103311607 11103310540

Dr. Hsin-Her Yu

Tel:886-5-631-5010
Lab:886-5-631-5490
Mail:hhyu@nfu.edu.tw

Dr. Wei-Ching Chuang

Tel:886-5-631-5002
Lab:886-5-631-5663
Mail:eocwc@nfu.edu.tw

Dr. Jen-Yuan (James) Chang

Tel:886-5-631-5003
Mail:james.chang@nfu.edu.tw

 

NFU DIRECT